begeleiding coaching

therapieLeven in je relatie

LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE/
CORE-ENERGETICA

Lemniscaat_120
effectief, levendig, direct toepasbaar

Core-Energetica (N.I.C.E. – https://coreenergetics.nl/nl/nice) is een effectieve vorm van psychotherapie met een dynamische aanpak. Het biedt een kans tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Héél de mens wordt benaderd: lichaam, emoties/ gevoelens, het denken en de ziel. Deze vorm van therapie gaat er vanuit dat elk mens een gezond, creatief en authentieke kern heeft waar levensenergie, liefde en plezier vrij stromen.

van pijn naar volop leven wie je bent en wat jij verlangt

Elk kind heeft liefdevolle aandacht en zorg nodig om te leven. Soms zijn de omstandigheden zo dat de zorg en aandacht er niet- voldoende-  is of wordt het gedacht en aangenomen. Een kind past zich aan om die liefde toch te krijgen. Bijvoorbeeld als ongewenste emoties – woede en verdriet-  niet vrij geuit mogen worden. Door te doen wat verwacht wordt stroomt het kind niet meer vrij zoals het werkelijk is. Het houdt een deel van zichzelf achter en schermt de ware, authentieke kern in zich af: zo hoeft het de opgelopen pijn – van bijvoorbeeld afwijzing, te hoge eisen- niet te voelen. Dat kent een ieder van ons.  Op deze wijze ontstaan blokkades waardoor we patronen (zich herhalende gedragingen) ontwikkelen. We gaan ons anders gedragen, durven ons diepste zelf niet meer volledig aan de buitenwereld te tonen, bang om geen liefde meer te ontvangen. Zo raken we steeds verder verwijderd van onszelf. Dat is pijnlijk en veelal verwarrend.

persoonlijke groei en zelfbewustzijn: zin in het leven

Core- Energetica geeft ruimte aan persoonlijke groei en  zelfbewustzijn. Innerlijke kracht krijgt ruimte zich te ontwikkelen en te leven wie je werkelijk bent.

Door deze vorm van therapie ontstaat er een dieper ervaren van het lichaam: het gaat stromen. Het vermogen om te voelen vergroot zich. Weerstanden en bijvoorbeeld frustraties, diepe pijnen en teleurstellingen openen zich. Behoeften en verlangens tekenen zich helder en duidelijker af. Het brengt inzicht in denken en je diepste zelf. Geeft mogelijkheden het leven tegemoet te treden en inzichten direct toe te passen. Het stelt je in staat het leven voluit stromend, positief en vreugdevol toe te laten en ervaren. Te leven vanuit je eigen waarheid. Zin in het leven, vitaal, creatief!

veiligheid, afstemming, liefdevolle aandacht

In een veilige setting is er persoonlijke aandacht om je innerlijk te delen. Contact te maken met en tot expressie brengen van het lichaam en gevoelens. Beweging, ruimer ademen en vormen van interactie te ervaren. Welkom zijn.

openen van de gezonde, creatieve, authentieke kern

Core-Energetica is ontwikkeld door John Pierrakos. Het is een therapeutische methode die gebaseerd is op de uitgangspunten van Sigmund Freud en Wilhelm Reich, psychiater en psychoanalyticus in New York. Beiden accentueren dat de mens in meerdere of mindere mate onverwerkte ervaringen en ongewenste emoties onderdrukt of opslaat. Reich benadrukt echter meer het lichaam als sleutel tot ontsluiting van verwerking. Samen met Reich en Alexander Lowen ontwikkelt John Pierrakos Bio- energetica, gebruik makend van Reich’s denken over energie en karakterstructuren. John Pierrakos ervaart echter dat bij Bio-energetica de zielslaag ontbreekt. In samenwerking met Eva Broch, grondlegger van Padwerk, ontwikkelt John Pierrakos een nieuwe richting: Core- Energetica: werken met de gezonde, creatieve kern in ieder mens waar levensenergie, liefde en plezier stromen.

“de kracht die alle mensen met elkaar verbindt is liefde.”

Contact

Lemniscaat_120
De Driehoek
Kerkhof 8
4301 EP Zierikzee
Scroll naar top